61F-GP-N8

61F-GP-N8

61F-GP-N8 може да се користи за единечна или двојна контрола на ниво на проводни материјали, течности и цврсти материи. Овие производи се опремени со црвен LED индикатор за работа.

  • 8-пински
  • Нисконапонски (AC) електроди (8VAC или 24VAC)
  • Опсег на работа: 4-15kΩ, 70-300kΩ
  • Метод на откривање: спроводлив
  • Сондите треба да се нарачаат одделно
  • Одговара на директивите за EMC и LVD, одобрени од UL/CSA