1S Motors

1S Мотори

        1S серија на Серво Мотори со поедноставен дизајн и полесни за одржување.

  • модели на 230VAC со моќносто од 50W до 1,5kW и модели на 400VAC со моќносто од 400W до 15kW
  • 23-битен енкодер
  • мал и компактен мотор
  • апсолитен или инкрементален енкодер
  • организирани кабли за поврзување
  • дизајн за лесно усогласување со ЕМС