1S Драјвери со заштитна функција

1S Драјвери со заштитна функција за обезбедување на поголема продуктивност и побезбедна работна средина.

  • модели на 230VAC (200 W до 1,5 kW) или                                модели на 400VAC (1 kW до 3 kW)
  • интегрирана безбедност преку EtherCAT (FSoE)
  • сите безбедносни функции се во согласност со максималното PLE (SIL-3) безбедносно ниво на изведба
  • безбедносни функции преку мрежа iSTO, SS1, SS2, SOS, SLS, SLP, SDI и SBC
  • хардверска STO безбедносна функција
  • брзо и безбедно поставување со терминали без завртки 
  • лесни за инсталирање и одржување
  • еден кабел за поврзување со моторот
  • можност за целосна интеграција Sysmac Studio