E3X-DAH-S

E3X-DAH-S

Дигитален фајбер засилувач со инфрацрвен LED.
Засилувачите на дигитални влакна со инфрацрвена LED диода се идеални за апликации за откривање на вода или кога нема потреба од видливата светлина.

  • Инфрацрвена LED
  • Функција за контрола на моќноста на LED и обработката на сигналот