Инсталација и продажба на системи и компоненти за:
– индустриска автоматизација
– процесно водење и
– аквизиција и визуелизација на технолошки процеси со или без проектирање и комплетен инженеринг

Дистрибуција и продажба на медицински апарати за:
– крвен притисок и пулс
– инхалатори
– маснотии во телото
– педометри
– масажери и
– топломери

Инсталација и продажба на системи и компоненти за:
– заштита од кражба и пожар
– автоматика за врати
– контрола на пристап
– паркинг системи
– видеонадзор
– акумулаторски батерии

30 Godini Uspesno Rabotenje

30 Godini Uspesno Rabotenje

30 Godini Uspesno Rabotenje

30 Godini Uspesno Rabotenje
Previous
Next