Инсталација и продажба на OMRON системи и компоненти за:
– индустриска автоматизација
– процесно водење и
– аквизиција и визуелизација на технолошки процеси со или без проектирање и комплетен инженеринг

Дистрибуција и продажба на медицински апарати за:
– крвен притисок и пулс
– инхалатори
– маснотии во телото
– педометри
– масажери и
– топломери

Инсталација и продажба на системи и компоненти за:
– заштита од кражба и пожар
– автоматика за врати
– контрола на пристап
– паркинг системи
– видеонадзор
– акумулаторски батерии

30 Godini Uspesno Rabotenje

30 Godini Uspesno Rabotenje

30 Godini Uspesno Rabotenje

30 Godini Uspesno Rabotenje
OMRON
BFT
HUNDURE
DSC
COMMAX
HIKVISION
ULTRACELL
FireClass
Johnson Controls
Designa
Bentel Security
SIM SECURITY
La Semaforica
Metasoft